Blog uživatele Lukas.Legner

Praktické dovednosti psychologa - výcvik

Ahoj, Eva Rozehnalová mi poslala nabídku zajímavého výcviku pořádaného společností Qued Group a.s.
doba konání: 4 dny
termín: 25.-26.7. a 18.-19.8.
cena: 7.950 Kč

Souhrná prezentace z KBT 2010

Prezentace, ve které Šípek shrnul, co jsme dělali v KBT v zimním semestru 2010/2011.

Soubory: