Blog uživatele Vojta

Konformita

Psychologie žen (Osho)

Právě jsem přečetl zajímavou knížečku - OSHO: O ženách

"Připadá mi, že jsi opravdu první muž na této planetě, kterého znám, jenž skutečně rozumí ženám a akceptuje je. Můžeš se k tomu vyjádřit?"

Jak už jsem řekl, žena musí být milována, ne chápána. To je první pochopení.

Muž je záhadou, žena je záhadou, vše co existuje, je záhadou - a všechna naše snaha to rozlousknout selhává.

Psychiatr je chlapík, který vám klade spoustu drahých otázek, jež vám vaše žena dává zadarmo.

Ženy začínají tím, že odolávají mužským návrhům, a končí tím, že mu brání v úniku.

Pokud chcete změnit ženin názor, musíte s ní souhlasit.

Pokud chcete vědět, co si žena doopravdy myslí, podívejte se na ni - neposlouchejte ji.

Všechno je záhadné: je lepší si to užít než se snažit tomu porozumět. Koneckonců muž, který se snaží porozumět životu, dokazuje, že je blázen, a muž, který si život užívá, zmoudří a jen si dál užívá, protože si víc a víc uvědomuje záhady, které nás obklopují.

*

Více na mym blogu:

http://ografologii.blogspot.com/2008/12/osho-o-zenach.html

Typologie elementů

Pro prázdninové počteníčko: http://ografologii.blogspot.com/search/label/%C5%BDivly
Jaký je Váš živel? :-)

PP I Archetypy a Nekonečný příběh

Záměrem této práce je objasnění pojmu Archetyp používaného v analytické psychologii Carla Gustava Junga. V první části se pokusíme načrtnout strukturu psychiky, seznámíme se základními pojmy analytické psychologie jako je individuace a kolektivní nevědomí. Pokusíme se základní archetypy ukázat ve vzájemných souvztažnostech a poté je jeden po druhém probereme podrobněji. Pro plastičtější popis se budeme odkazovat k příkladům ze světa umění.

Motto: "Co může člověka učinit vidoucím, to ho oslepuje, a co může vytvářet něco nového, to se stává zkázou."

Záměrem druhé části je seznámit čtenáře s obsahem Nekonečného příběhu, který můžeme číst jako nádherné podobenství o procesu individuace ale také jako varování, co by se mohlo stát, kdybychom ztratili schopnost vytvářet vlastní vize. To už se v masovém měřítku děje prostřednictvím reklamy, televize, filmů a počítačových her, které z malých i velkých dětí vytvářejí pouhé pasivní příjemce vizí někoho jiného a vychovávají z nich bytosti potenciálně závislé a lehko ovladatelné. Tento trend je v Nekonečném příběhu symbolizován Nicotou: nemocí, která postihla svět lidí i svět Fantázie. Hrdinou, který tento trend může pomoci zvrátit, je každý malý i velký čtenář, jehož oči a srdce jsou otevřené. Bez schopnosti vytvářet vize by nebyl možné dospět k žádnému vědeckému objevu ani uměleckému dílu; stejnou silou v podobě ideologií a fiktivních mediálních obrazů je však možné uvádět do pohybu celé národy a masy lidí, kteří o schopnost vytvářet své vlastní vize přišli. Kniha je hlubokou poklonou této nádherné kvalitě lidské mysli, kterou nazýváme fantazie.

Gender: Rozdíly v chování mužů a žen

Obsah referátu na fyziologickou psychologii jsem umístil na svůj blog na této adrese: http://ografologii.blogspot.com/2008/04/gender-rozdily-v-chovani-muzu-ze...

Grafologie a Psychologie

Adresa stránek http://ografologii.blogspot.com/

1. Obecné otázky kolem Grafologie

* Využití grafologie
* Co je třeba k rozboru písma?
* Co LZE z písma zjistit pomocí grafologie?
* Co NELZE z písma zjistit?
* Je grafologie věda?
* Exkurz do dějin grafologie
* Světová písma
* Podstata grafologie
* Grafologie ve veřejném prostoru

2. Psychologické typologie, které v grafologii používáme a jak je v písmu rozpoznat:

* Vitalita (silný a slabý vitální typ)
* Labilita - Stabilita - Rigidita
* Extroverze - Introverze
* 4 klasické temperamenty: sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik
* Dominance - Submisivita
* Aktivita - Pasivita
* Cyklothymie - Schizothymie
* Jungova funkční typologie
* MBTI Typologie
* Komunikační typy, kongruence

2.1 Psychologické typy ve filmu a literatuře:

* Červený Trpaslík
* J.R.R. Tolkien: Pán Prstenů
* Mrazík: "psychoanalytická" interpretace

3. Grafologický rozbor krok po kroku:

* Postup při grafologickém rozboru

3.1 Prostorová symbolika

* Symbolika psací plochy
* Symbolika - Kvadranty

3.2 Komplexní dojmové znaky

* Celkový písmový obraz
* Pohyb a Forma
* Fixace
* Rytmus
* Souladnost (Harmoničnost)
* Individuálnost

3.3 Měřitelné a popsatelné znaky

* Pravidelnost
* Členitost
* Rychlost
* Vázání
o Úhel
o Girlanda
o Arkáda
o Nitka
* Velikost
* Sklon
* Šířka - těsnost
* Délkové rozdíly
* Převaha dolních - horních délek
* Tlak
* Tah
* Ostrost - těstovitost
* Spojitost - nespojitost
* Plnost - hubenost
* Zjednodušení - obohacení
* Pravoběžnost - levoběžnost
* Řádky
* Okraje
* Úvodní a koncové tahy
* Podpis

4. Psychologie