Filosofie kombi - Descartes

Descartes - Meditace o první filosofii
Pro ty, co shánějí elektronickou podobu textu:
http://www.teksty.wz.cz/descartes-meditace_o_prvni_filosofii/meditace.html