Grafologie a Psychologie

Adresa stránek http://ografologii.blogspot.com/

1. Obecné otázky kolem Grafologie

* Využití grafologie
* Co je třeba k rozboru písma?
* Co LZE z písma zjistit pomocí grafologie?
* Co NELZE z písma zjistit?
* Je grafologie věda?
* Exkurz do dějin grafologie
* Světová písma
* Podstata grafologie
* Grafologie ve veřejném prostoru

2. Psychologické typologie, které v grafologii používáme a jak je v písmu rozpoznat:

* Vitalita (silný a slabý vitální typ)
* Labilita - Stabilita - Rigidita
* Extroverze - Introverze
* 4 klasické temperamenty: sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik
* Dominance - Submisivita
* Aktivita - Pasivita
* Cyklothymie - Schizothymie
* Jungova funkční typologie
* MBTI Typologie
* Komunikační typy, kongruence

2.1 Psychologické typy ve filmu a literatuře:

* Červený Trpaslík
* J.R.R. Tolkien: Pán Prstenů
* Mrazík: "psychoanalytická" interpretace

3. Grafologický rozbor krok po kroku:

* Postup při grafologickém rozboru

3.1 Prostorová symbolika

* Symbolika psací plochy
* Symbolika - Kvadranty

3.2 Komplexní dojmové znaky

* Celkový písmový obraz
* Pohyb a Forma
* Fixace
* Rytmus
* Souladnost (Harmoničnost)
* Individuálnost

3.3 Měřitelné a popsatelné znaky

* Pravidelnost
* Členitost
* Rychlost
* Vázání
o Úhel
o Girlanda
o Arkáda
o Nitka
* Velikost
* Sklon
* Šířka - těsnost
* Délkové rozdíly
* Převaha dolních - horních délek
* Tlak
* Tah
* Ostrost - těstovitost
* Spojitost - nespojitost
* Plnost - hubenost
* Zjednodušení - obohacení
* Pravoběžnost - levoběžnost
* Řádky
* Okraje
* Úvodní a koncové tahy
* Podpis

4. Psychologie

* Sebepojetí
* Písmo a Inteligence
* Sexualita v písmu
* Fáze psychosexuálního vývoje podle Freuda
* C. G. Jung
* Poruchy osobnosti a jejich projevy v rukopisu
* Neurotická osobnost naší doby podle Karen Horney
* Hysterie v písmu

4.1 Psychotesty

* Poznejte svou skrytou tvář
* Kresba stromu - baumtest
* Test kresby postav muže a ženy

5. Písmo slavných osobností a jejich interpretace

* Leonardo da Vinci
* Podpisy českých politiků

6. Přejaté příspěvky a rozhovory

* Grygar vs Neubauer
* Rozhovor s Vladimírem Tardym (1969)
* Jiří Šípek: Deset grafologických zastavení
* Krishnamurti: Sebepoznání
* Osho: Hry nadřazenosti a podřazenosti
* Jan Potměšil: Král, válečník, kouzelník, aneb krize mužské identity a jak z toho ven
* Richard Rohr: Mužské archetypy
* Šri Patandžali: Aforismy o Józe

7. Galerie

* Světelná kaligrafie
* Symbolismus v umění