Pedagogika - anotace knihy Malí velcí tyrani

N-E-O-P-I-S-O-V-A-T doslova ;)

Petr Frank: Malí velcí tyrani

Kniha je určena zejména rodičům, ale i pedagogům. Má pojednávat o poruchách chování, podle mého názoru ovšem tento svůj cíl přesahuje a pojednává o psychosociálních potřebách dětí. Teprve frustrací těchto potřeb obvykle dochází k poruchám chování a tak zde nalezneme nejen přehled těchto potřeb, ale i úvahy nad tím, jak je uspokojovat a poruchám chování tak předcházet.

Kapitola 1 - První krůčky ke vzdoru
Autor zde stručně popisuje psychosociální vývoj dítěte a upozorňuje na výrazný vliv chování rodičů na chování dítěte. Zabývá se emocionálními potřebami dítěte, projekcemi a vlastními (nesplněnými) ambicemi rodičů a jejich vlivem na dítě.

Kapitola 2 - Dítě, náš obraz
Jediným bodem kapitoly je konstatování, že dítě přebírá své vzorce chování v drtivé většině případů z prostředí primární rodiny.

Kapitola 3 - Skinem či lumpem se člověk nenarodí
Rozsáhlá kapitola, skládající se z 5-ti podkapitol a zabývající se psychosociálními potřebami dítěte a příčinami vzniku poruch chování. Subkapitoly:

A - když o mne nikdo nestojí...
zabývá se frustrací potřeby emočního přijetí a sociálních vztahů zejména v primární rodině, potřebou mít k dispozici v rodině mužský i ženský vzor. Frustrací těchto potřeb může vznikat agresivita a nenávist vůči okolí, citová oploštělost a neznalost mravních zásad, natož jejich interiorizace.

B - Timur, nebo Rambo ?
pojednává o potřebě zastávat nějakou společenskou roli a v této roli uspět, přičemž není podstatné, zda se jedná o roli celospolečensky žádoucí a oceňovanou, nebo naopak sankciovanou. Jedinci postačí ocenění referenční skupinou. K poruchám může docházet nejen tehdy, kdy dítě přebírá negativní chování svých rodičů, ale i tehdy, kdy rodiče mají vysoké společenské postavení a dítě tak získá pocit, že se nikdy nemůže rodičům vyrovnat a volí tak roli jinou. Několik stran subkapitoly autor věnuje rozboru zhoubného vlivu televize a reklam a používá dosti ostrý jazyk. Bohužel, musím dát autorovi zcela za pravdu a smutně konstatovat, že kolegové sociologové mají před sebou nelehký úkol vymyslet, jak tuto situaci alespoň trochu změnit. Autor doporučuje místo televize číst dětem pohádky...

C - Bez lásky není svědomí
dotýká se vývojové psychologie, senzitivní periody pro imprinting a rozdílů mezi chováním motivovaným čistě rozumově a chováním motivovaným též emocionálně, vytvářením svědomí a důsledků nevytvoření svědomí

D - cena sebevědomí
význam utváření přiměřeného sebevědomí, aspekty příliš nízkého nebo příliš vysokého sebevědomí, vlivy na vytváření a formování sebevědomí

E - "Já z tebe tu agresi vymlátím!"
agrese jako nespecifický znak frustrace, pojednání o tom, jak reagovat na dětskou agresivitu, pátrání po příčinách. Kritika "rodinných koncilií", kterými rodiče chtějí rychle vyřešit agresivitu dítěte poukazováním na svoji převahu, na skutečnost, že rodiče dítě živí a nesou za ně odpovědnost a že tedy dítě je povinno přijímat všechny názory rodičů bez možnosti se k nim vyjádřit. Přitom tak zůstává stranou pátrání po okolnostech agresivity, de facto tedy obvykle frustrace.

Kapitola 4 - Trestat s láskou, odměňovat chladnokrevně
význam odměn a trestů pro korekci chování, jejich vliv na sebehodnocení dítěte. Pojednání o materiálních odměnách a trestech (krácení kapesného) a vliv materiálních trestů a odměn na vytváření vztahu k penězům. Kapitola upozorňuje též na odlišnosti v prožívání času mezi dospělými a dětmi - dětem plyne čas pomaleji a tak by tresty nikdy neměly přesahovat 1 týden. Nutnost vnímání trestů jako spravedlivých a z toho vyplývající vliv na důvěru dítěte vůči rodičům. Též je zde zmínka o fyzických trestech, které autor částečně ospravedlňuje jev v okamžicích afektu dítěte.

Kapitola 5 - taktika a strategie
Poslední kapitola pojednává o období dospívání, dotýká se možností jak se vypořádat s drogami, předčasnou sexualitou, promiskuitou, ale i se soupeřivostí dítěte, ze kterého se pomalu stává plně dospělý člověk. Vytváření dohod o fungování rodiny, o podílu dospívajícího na rozhodování o rodinných záležitostech.

Komentáře

Add anotace

Teda ty to mas hezky... no ja jeste docitam tu svou hroznou knizku, uz zbyva jen posleni kapitola, tak snad to dodelam... a pak se jeste ucit... nejak nestiham...:-)

malí velcí tyrani

Šmarjá pedro, Tvoje anotace mě nalákala a taky jsem si to přečetla. Ale nenapsals tam, že ten autor je ortodoxní staromilec, takže jakožto rodiče mě dost rozhodil, když v jednom odstavci čtu logickou šikmou plochu okusování nehtů - polepšovna - kriminál. A se svou rodinnou anamnézou jdu asi pro provaz a hledat vhodnou větev... ;-) baruš