poznámky z konference "pozitivní rodičovství"

nejlepší je příspěvek J. Klimeše, úplně na konci