PP I Archetypy a Nekonečný příběh

Záměrem této práce je objasnění pojmu Archetyp používaného v analytické psychologii Carla Gustava Junga. V první části se pokusíme načrtnout strukturu psychiky, seznámíme se základními pojmy analytické psychologie jako je individuace a kolektivní nevědomí. Pokusíme se základní archetypy ukázat ve vzájemných souvztažnostech a poté je jeden po druhém probereme podrobněji. Pro plastičtější popis se budeme odkazovat k příkladům ze světa umění.

Motto: "Co může člověka učinit vidoucím, to ho oslepuje, a co může vytvářet něco nového, to se stává zkázou."

Záměrem druhé části je seznámit čtenáře s obsahem Nekonečného příběhu, který můžeme číst jako nádherné podobenství o procesu individuace ale také jako varování, co by se mohlo stát, kdybychom ztratili schopnost vytvářet vlastní vize. To už se v masovém měřítku děje prostřednictvím reklamy, televize, filmů a počítačových her, které z malých i velkých dětí vytvářejí pouhé pasivní příjemce vizí někoho jiného a vychovávají z nich bytosti potenciálně závislé a lehko ovladatelné. Tento trend je v Nekonečném příběhu symbolizován Nicotou: nemocí, která postihla svět lidí i svět Fantázie. Hrdinou, který tento trend může pomoci zvrátit, je každý malý i velký čtenář, jehož oči a srdce jsou otevřené. Bez schopnosti vytvářet vize by nebyl možné dospět k žádnému vědeckému objevu ani uměleckému dílu; stejnou silou v podobě ideologií a fiktivních mediálních obrazů je však možné uvádět do pohybu celé národy a masy lidí, kteří o schopnost vytvářet své vlastní vize přišli. Kniha je hlubokou poklonou této nádherné kvalitě lidské mysli, kterou nazýváme fantazie.

Nekonečný příběh se dočkal i pěkného filmového zpracování, které však končí v necelé polovině knihy a se kterým autor knihy, Michael Ende, nesouhlasil. Samozřejmě Nekonečný příběh může mít nekonečně mnoho interpretací. Toto je jen jedna z nic. Na konci textu uvádím symbolický slovníček hlavních postav Nekonečného příběhu v jejich vzájemných vztazích.

Soubory si můžete stáhnout v .doc nebo klikněte na můj blog: http://ografologii.blogspot.com/2008/05/michael-ende-nekonecny-pribeh.html

Komentáře

Ahoj Vojto, moc hezká

Ahoj Vojto, moc hezká práce. Personu od Bergmana jsem viděla, Bergmana považuji za génia, neboť dokáže dokonale odkrývat různá tajemství,po tomto filmu jsem asi hodinu seděla, neschopna promluvit. Naposledy jsem viděla Manželské etudy,chtěla jsem tento film doporučit na přednáškách Partnerské a rodinné vztahy, taktéž mě dostal. Mám od něho hodně filmů, ale nemám čas si je pustit, neboť pokaždé si musím přičíst ještě nějaký čas na přemýšlení. Bude-li mít někdo zájem, mohu půjčit, nebo se Bergman dá nakoupit za dobrou kačku v Levných knihách. Díky za podnětnou práci.

Ahoj Jano

Díky, jsem rád, že sis početla :-) Bergmana mám taky moc rád, ale všechno jsem od něho ještě neviděl. Rád bych si, až bude příležitost nějaké filmíky pučil. Mám tuším Šepoty a Výkřiky a Lesní Jahody. Hodně rád bych viděl znovu Sedmou pečeť.

Když už jsme u takovýchto fimů, znáš Tarkowskeho? (Stalker, Solaris, Andrej Rublev) To jsou taky velmi výživné vícerovinaté "plochy". Ve posledním filmu Oběť (kterou jsem, přiznám, moc nepochopil) nějak navazuje na Bergmana, natáčí to dokonce ve Švédsku po emigraci z Ruska. Uvedené filmy můžu vypálit.

Ahojky, Tarkowskeho neznám,

Ahojky,
Tarkowskeho neznám, ráda vyměním. Od Bergmana mám Fanny a Alexander - rodina, mikrosvět, kde se prolýnají odlišné povahy, přání, touhy, ideje očima malých dětí. Podzimní sonátu jsem neviděla, jedná se o nedorozumnění mezi matkou a dcerou, Mlčení - rozdílné povahy sester, a Scény z manželského života jsem popsala. Můžeme se někdy domluvit, zapůjčím.