Studie machiavelismu

Seminárka na propedeutiku.

Anotace:

Práce se zabývá machiavellismem. Představuje život a dílo Niccola Machiavelliho a machiavellismus jako osobnostní rys, tedy rys osob manipulujících svým okolím, s nedostatkem morálky a citů. Dále představuje práci Richarda Christieho z roku 1970, na jejímž základě vznikla interpretace vlastností machiavelistické osobnosti. Empirická studie, provedená zejména mezi studenty různých fakult UK srovnává míru machiavelismu studentů různých fakult a vývoj této škály v závislosti na délce studia. Přináší zjištění o klesající úrovni machiavellismu u studentů Právnícké fakulty UK.

Tabulka s konkrétními výsledky je na http://vyzkum.propsychology.cz

E-maily s výsledky byly rozeslány všem, kteří uvedli e-mail adresu.

Soubory: 

Komentáře

machiavelismus

Přijde mi to moc zajímavý výzkum na zajímavé téma, perfektně zpracovaný. Jediná pochybnost je ve mně ohledně toho, co vlastně tento test měří, je to zřejmě soubor filozofických postojů, které jsou velmi specifické a jakési jednotné M, které by mělo měřit, je možná velmi imaginární. Otázkou je, zda by na téma machiavelismu nevypadly ještě zajímavější výsledky při stutiu kvalitativním, kde by studenti např- právnické fakulty sami hovořili o svých motivacích ke studiu a právu.

Zajímavý námět na kvalitativní výzkum

heh, díky, vidíš, máme tip na matodologii. Jinak existuje ještě MACH-V, což je 60 trojic tvrzení, respondent vybírá vždy jedno z trojice. Vyplnění by trvalo podstatně déle a asi by se snížila ochota respondentů se toho účastnit. MACH-V rozlišuje nejen přítomnost/nepřítomnost M, ale i jeho popírání, skrývání. Takže každá položka skóruje buď:

- není M
- je M
- je M, ale popírá

hezky to funguje.

-p-

Ahoj Vojto, opravdu dobrý

Ahoj Vojto, opravdu dobrý nápad. Jinak machiavelská osobnost je popsána na str. 23-25, ale je to opravdu složitější. Vůbec vznik tohoto pojmu je stále nejednoznačný, neboť právě zneužití Machiaveliho k tomuto názvu už je pravděpodobně machiavelismus (neboli manipulace, které je pořád dost, o co hůř, v každodennosti s masovými prostředky). Pozitivní působení vzdělání na právnické fakultě vedoucí k etičtějšímu chování právníků je ale úžasnej výsledek. Motivací jsem se ještě nezaobírala (hybnou silou člověka a už vůbec ne právníka). Kdo do toho půjde se mnou:-)?

motivace

..no je to vyzva..necham si to projt hlavou.:-) A ten bergman, to je teda sila. po manzelskych etudach sme se trochu pohadali. :-))

Takže pro vás to mělo

Takže pro vás to mělo pozitivní přínos v pojetí Bergmana:-) Ale nebrala bych to jako jediný pohled na manželství.

Ovšem výzkum je

Ovšem výzkum je transverzální, čili to také může znamenat, že mladší ročníky studentů práv jsou machiavelističtější, čili v budoucnu se máme na co těšit. Myslím, že by to odpovídalo jistým společenským trendům. Uf, ještě, že budeme jako personalisti rozhodovat o tom, kdo bude kde pracovat.