Typologie elementů

Pro prázdninové počteníčko: http://ografologii.blogspot.com/search/label/%C5%BDivly
Jaký je Váš živel? :-)