Hypotetický projekt na psychosociální intervenci

Ahoj všem,

po nějaké diskusi v našem řešitelském týmu jsme se rozhodli zveřejnit náš hypotetický projekt na psychosociální intervenci. Pod dojmem dnešní přednášky z ekonomické psychologie se tedy chováme velmi iracionálně, protože si nejsme vědomi společných ani blízkých genů, kolujících mezi spolužáky ;-) a tak tento altruistický akt je z pohledu evoluční psychologie nesmyslný :-)

Ještě než kliknete na odkazy s názvy přiložených souborů, můžete si přečíst teď už jen moje pocity a myšlenky, protože teď už nepíšu za tým, ale jen za sebe. Přesto budeme mít alespoň někteří, tyto myšlenky a pocity podobné.

Už od samého začátku mi připadají požadavky na získání atestace z tohoto předmětu neadekvátní. Mít ponětí o tom, jak se píše žádost o grant se jistě může někdy hodit. Určitě se může hodit i vědět to, jak namíchat maltu, vymalovat byt, vyměnit opotřebované těsnění u kapajícího kohoutku nebo uvařit večeři. Většina z nás dokonce bude tyto činnosti vykonávat významně častěji než je psaní projektů a k psychologii mají přibližně stejný vztah jako psaní hypotetického projektu.

Vědomi si "úzkého" spojení žádostí o grant s psychologií jsme napsali projekt minimalistickou formou a byl shledán nedostačujícím. Pochopili jsme že to musíme napsat tak, jako by to doopravdy bylo doopravdy ;). Pustili jsme se tedy do dopisování a tentokrát jsme dokonce používali psychologické uvažování. Mysleli jsme třeba na, to jak bude myslet personalista firmy, které pošleme naši hypotetickou nabídku. Strávili jsme dost hodin prací, která v mnoha psychologických disciplinách bude daleko méně užitečná než znalost poměru jednotlivých složek malty. Přesto se najdou oblasti, kde se to může opravdu hodit. Nemusíme být jen v pozici zaměstnance. Bylo by možná chybou nevyužít penězovodu, který odčerpává stamiliony korun a eur z kňourající ekonomiky, kterou i po odeznění krize stále udržují ve stadiu kňourání některé firmy a politici. Možná bude někdo z nás chtít dát dohromady partu lidí, která se nebude chtít na penězovod našich peněz jen dívat, ale použít ho k něčemu smysluplnému. A také nakrmit sebe. Kdo jiný by z té paty měl psát projekt, když ne ten nejchytřejší ? (t.j. psycholog) ;-))) (20 smajlíků).

Během psaní jsme se prokousávali podivnými texty, které jsou psány jazykem sociálních služeb. Je to podobná subkultura jako u železnic. Někdy mi to připadalo jako bychom měli změnit způsob myšlení i jazyka.

K předloženému hypotetickému projektu jsme v této verzi nedostali žádný komentář od vyučující a tak nemůžeme v žádném případě tvrdit, že je to takto v pořádku. Projekt jsme mohli odprezentovat a tak se jen domníváme, že pro získání atestace to bude stačit. Na získání reálného grantu by to nejspíš nestačilo. Záleží ovšem i na organizaci, která grant vypisuje. Podmínky pro podání žádosti o grant a její zařazení do posuzovacího řízení se mohou dost lišit.

Přes to všechno si po odeznění odeznění vzteku na to jaký opruz to byl pro 4 kredity z toho celého odnáším malé nahlédnutí na to, o čem to psaní projektu je. Pokud se tedy chystáde dát dohromady partičku lidí a něco odebírat z penězovodu, mohu doporučit se prokousat podobnou cestou jako my a třeba vám to bude užitečné. Jestli chcete, tak se inspirujte u nás a sosejte. My jsme neměli kde se inspirovat.

P.S. text psán po návratu z hospody a kdybych se za něj styděl, tak ho zase smažu. Soubory ponechám. Dotazy do komentářů.

Komentáře

Super postřehy. Ještě by nás

Super postřehy. Ještě by nás tam mohli učit jednu věc - jak se zpracvovává závěrečná zpráva...