Psychologická smlouva

Milí spolužáci prvního ročníku,

ještě jednou děkuji za vlídné a milé přijetí ve výuce srovnávačky.

Pro ty, se kterými jsem se už viděl, zde shrnu, a pro ty, kteří na srovnávačce třeba nebyli, stručně popíšu, o co půjde. Téma mojí diplomky je "Psychologická smlouva - vývoj kariérních očekávání". Diplomová práce se bude zabývat vývojem kariérních očekávání u vysokoškolských studentů v průběhu jejich studia a v prvních letech praxe. Cílem práce je identifikovat významné elementy anticipační psychologické smlouvy, zmapovat naplnění těchto očekávání v prvních letech profesní dráhy a případně poskytnout studentům adekvátní doporučení. Tolik k zadání práce.

Plnění mého úkolu bude probíhat tak, že se sejdeme na dohodnutém místě, ještě jednou se seznámíme a  budeme si povídat o tématu. Na konci shrneme, co jsme si řekli a na co přišli. Tím se také seznámíte s kvalitativním - mapujícím výzkumem. Byl bych rád, aby to pro vás nebyla jen "účast na výzkumu", ale abyste si odnesli i nějakou praktickou zkušenost jako psychologové - proč jsem postupoval tak, jak jsem postupoval, jak se dále dá pracovat s výsledky apod. a na všechny otázky, pokudu budu vědět, vám odpovím.

Na váš společný mail vždycky pošlu zprávu o termínu konání setkání. Pokud budete chtít přijít, nejprve se zalogujete přes CAS (Centrální autentizační služba) úplně stejně, jako když se přihlašujete na Ebscohost a podobné zdroje. Vlevo v rámečku Přihlášení je řádek CAS login. Pak si kliknete na příslušnou pozvánku, dále kliknete na Přihlášky, potvrdíte a je hotovo. Pak už stačí jen přijít. Setkání bude trvat nejdéle dvě hodiny.

Kapacita každého setkání je nastavena na 10 lidí. Pokud je přihlášeno 10 lidí, další už se zapsat nemůže.

Až budu mít zpracované výsledky našich setkání a sestavený dotazník, pošlu každému individuální pozvánku k vyplnění tohoto dotazníku. Tím pro vás aktivní část končí a dostanete započtené hodiny na účast ve výzkumu. Za účast na tomto výzkumu, t.j. rozhovor a následné vyplnění dotazníku, se vám započítá 5 hodin do předmětu Účast na výzkumu.

V přílohách tohoto článku je pro info informovaný souhlas s účastí na výzkumu a předvyplněný formulář pro zápočet. S ním si po skončení výzkumu (= vyplnění dotazníku na webu) zajdete za doc. Kirovovou a ta vám ho potvrdí.