Seminárky

Seminární a podobné práce

vybrané dg. metody

tady je má prezentace z vývojovky (alespoň něco málo k diagnostice)

SPSS - neparametrické testy

Prezentace na SPSS - neparametrické testy (Lamie a já)

Výzkum "Souvisí preference barev s typem osobnosti?"

Jak jsme všichni slíbili, zveřejňujeme naší práci na propedeutiku. Doufám, že další budou záhy následovat, jsem na ně zvědavá!

Studie machiavelismu

Seminárka na propedeutiku.

Anotace:

Práce se zabývá machiavellismem. Představuje život a dílo Niccola Machiavelliho a machiavellismus jako osobnostní rys, tedy rys osob manipulujících svým okolím, s nedostatkem morálky a citů. Dále představuje práci Richarda Christieho z roku 1970, na jejímž základě vznikla interpretace vlastností machiavelistické osobnosti. Empirická studie, provedená zejména mezi studenty různých fakult UK srovnává míru machiavelismu studentů různých fakult a vývoj této škály v závislosti na délce studia. Přináší zjištění o klesající úrovni machiavellismu u studentů Právnícké fakulty UK.

Tabulka s konkrétními výsledky je na http://vyzkum.propsychology.cz

E-maily s výsledky byly rozeslány všem, kteří uvedli e-mail adresu.

Soubory: 

MOZEK - Fyziologická psychologie

KUK,
posílám naši prezentaci týkající se MOZKU, tak se vám snad bude hodit.
Papapa
Týna

Jean Piaget

Trochu opožděně sem dávám svou prezentaci na vývojovku (z loňského semestru).

Soubory: