Etika

Psychologická smlouva

Milí spolužáci prvního ročníku,

ještě jednou děkuji za vlídné a milé přijetí ve výuce srovnávačky.

Pro ty, se kterými jsem se už viděl, zde shrnu, a pro ty, kteří na srovnávačce třeba nebyli, stručně popíšu, o co půjde. Téma mojí diplomky je "Psychologická smlouva - vývoj kariérních očekávání". Diplomová práce se bude zabývat vývojem kariérních očekávání u vysokoškolských studentů v průběhu jejich studia a v prvních letech praxe. Cílem práce je identifikovat významné elementy anticipační psychologické smlouvy, zmapovat naplnění těchto očekávání v prvních letech profesní dráhy a případně poskytnout studentům adekvátní doporučení. Tolik k zadání práce.

Plnění mého úkolu bude probíhat tak, že se sejdeme na dohodnutém místě, ještě jednou se seznámíme a  budeme si povídat o tématu. Na konci shrneme, co jsme si řekli a na co přišli. Tím se také seznámíte s kvalitativním - mapujícím výzkumem. Byl bych rád, aby to pro vás nebyla jen "účast na výzkumu", ale abyste si odnesli i nějakou praktickou zkušenost jako psychologové - proč jsem postupoval tak, jak jsem postupoval, jak se dále dá pracovat s výsledky apod. a na všechny otázky, pokudu budu vědět, vám odpovím.

Na váš společný mail vždycky pošlu zprávu o termínu konání setkání. Pokud budete chtít přijít, nejprve se zalogujete přes CAS (Centrální autentizační služba) úplně stejně, jako když se přihlašujete na Ebscohost a podobné zdroje. Vlevo v rámečku Přihlášení je řádek CAS login. Pak si kliknete na příslušnou pozvánku, dále kliknete na Přihlášky, potvrdíte a je hotovo. Pak už stačí jen přijít. Setkání bude trvat nejdéle dvě hodiny.

Kapacita každého setkání je nastavena na 10 lidí. Pokud je přihlášeno 10 lidí, další už se zapsat nemůže.