Metodologie

Psychologická smlouva

Milí spolužáci prvního ročníku,

ještě jednou děkuji za vlídné a milé přijetí ve výuce srovnávačky.

Pro ty, se kterými jsem se už viděl, zde shrnu, a pro ty, kteří na srovnávačce třeba nebyli, stručně popíšu, o co půjde. Téma mojí diplomky je "Psychologická smlouva - vývoj kariérních očekávání". Diplomová práce se bude zabývat vývojem kariérních očekávání u vysokoškolských studentů v průběhu jejich studia a v prvních letech praxe. Cílem práce je identifikovat významné elementy anticipační psychologické smlouvy, zmapovat naplnění těchto očekávání v prvních letech profesní dráhy a případně poskytnout studentům adekvátní doporučení. Tolik k zadání práce.

Plnění mého úkolu bude probíhat tak, že se sejdeme na dohodnutém místě, ještě jednou se seznámíme a  budeme si povídat o tématu. Na konci shrneme, co jsme si řekli a na co přišli. Tím se také seznámíte s kvalitativním - mapujícím výzkumem. Byl bych rád, aby to pro vás nebyla jen "účast na výzkumu", ale abyste si odnesli i nějakou praktickou zkušenost jako psychologové - proč jsem postupoval tak, jak jsem postupoval, jak se dále dá pracovat s výsledky apod. a na všechny otázky, pokudu budu vědět, vám odpovím.

Na váš společný mail vždycky pošlu zprávu o termínu konání setkání. Pokud budete chtít přijít, nejprve se zalogujete přes CAS (Centrální autentizační služba) úplně stejně, jako když se přihlašujete na Ebscohost a podobné zdroje. Vlevo v rámečku Přihlášení je řádek CAS login. Pak si kliknete na příslušnou pozvánku, dále kliknete na Přihlášky, potvrdíte a je hotovo. Pak už stačí jen přijít. Setkání bude trvat nejdéle dvě hodiny.

Kapacita každého setkání je nastavena na 10 lidí. Pokud je přihlášeno 10 lidí, další už se zapsat nemůže.

Jak vnímají studenti VŠ nevěru

Předkládáme na výzkum na metodo. V této zveřejněné variantě jsme z důvodu ochrany soukromí respondentů odstranili popisy i přepisy rozhovorů.

Pokud zbude do vánoc nějaký čas, spočítáme to i po jednotlivých položkách a všem, kteří uvedli e-mail, pošleme odkaz na jejich konkrétní srovnání s výzkumným vzorkem. Trpělivost ;-). Dík.

Metodologie, kvantitativní výzkum - materiály z Brna

Toto jsou moje studijní materiály z Brna, včetně nejakých výpisků. Snad vám to někomu pomůže.
Mám ještě nějakou zahraniční literaturu v e-podobě, ale nevím, jestli je i Bahbouh takto náročný... případně přednášky v audiu, ale to už je podle mne určitě zbytečný... kdyžtak napište.
No a kdybyste někdo chtěl kvalitativní výzkum, tak dejte taky vědět - taky něco mám.
J.

ZÁKLADNÍ POJMY Z METODOLOGIE PSYCHOLOGIE

ZÁKLADNÍ POJMY Z METODOLOGIE PSYCHOLOGIE
DEFINICE A VYSVĚTLENÍ

PRACOVIŠTĚ Katedra psychologie, Fakulta sociální studií MU
PŘEDMĚT PSY112 Metodologie psychologie - kvantitativní přístup
AUTOŘI Stanislav Ježek, Martin Vaculík, Václav Wortner

Soubory: