Obecná psychologie

Narativní psychologie

a její témata

Prof.PhDr.I.Čermák, CSc., 26.11.2009, UK Praha

Obecná psychologie II

Obecná psychologie II - přepsané prezentace

zapisky 2008/2009 - obecka dvojka

moje zapisky (kvalita mizerna, pisu si jen co mne zaujme)
@ znaci otazky ktere dal minuly rok do testu (a jsou na biomedu)
lepsi je ale asi pouzit otazky i zapisky z biomedu i kdyz letos se nove par pojmu asi objevilo (treba CERM nebo jak to bylo)

Soubory: 

Okruhy na obecku

Přikládám zpracované okruhy na zkoušku - převážně přednášky, Plháková, různé... teď už se to jen naučit ;-)
P.S. Jdu ve středu, kdo jde taky? Chcete se nějak domluvit na hodině? První určitě nebudu, šla bych tak na 13,00.

Noam Chomsky - aktuálně

Nevím, jestli to k něčemu bude, ale Noam Chomsky se angažuje ve věci amerického radaru. Nechci sem tahat politiku, takže jen jako informaci, která by se možná mohla hodit jako přidaná hodnota u zkoušky z obecky.

http://www.nenasili.cz/cs/601_noam-chomsky

http://www.nenasili.cz/cs/1106_naom-chomsky-podporuje-hladovku-jana-tama...

Inteligence - poznámky z kurzu

*** Faktorový přístup k inteligenci ***

F. Galton r. 1873 definoval inteligenci jako smyslovou citlivost.

Binet a Simon - 1904 - první inteligenční test

Spearman - britský psycholog, sledoval strukturu inteligence, užíval faktorovou analýzu. Mezi obecnými schopnostmi inteligence je korelace 0.7 (ale nevím, které to jsou, ty obecné schopnosti). Kromě obecných schopností (g-faktor) rozlišuje ještě speciální schopnosti, mezi kterými je korelace jen 0.2. Podle Spearmana je inteligence nedělitelná.

Thurstone odmítá Spearmanovo tvrzení o nedělitelnosti inteligence, zavádí multifaktorovou teorii inteligence a uvádí 7 základních schopností:

 1. Schopnost porozumnění řeči - chápání významu slov, vět, textu
 2. Řečová a ideční fluence - plynule mluvit, navazovat věty, vytvářet logické celky z řeči a myšlenek (asi koherence myšlení)
 3. Numerické schopnosti (číselné řady ;) )
 4. Prostorová představivost
 5. Paměť, zejména krátkodobá
 6. Pohotovost vnímání - postřehnutí detailů
 7. Schopnost usuzování - indukce, dedukce, schopnost nacházet pravidla

Vernon (Paul) - Brit. Vytvořil kombinaci obou předchozích teorií a v roce 1961 publikoval teorii hierarchické struktury inteligence.

 1. Nejvyšší schopnosti - odpovídají G-faktoru
  • Slovně-číselné schopnosti (u Thurstona 1-3)
  • Pohybově-prostorové schopnosti (u Thurstona 4)
 2. Nižší schopnosti (u Thurstona 5-7)
 3. Nejnižší schopnosti (speciální schopnosti u Spermana)

R. Cattel (Spearmanův žák), zabýval se obecnou inteligencí (g-faktor)

Rozlišil tekutou (fluidní) inteligenci, což je schopnost zpracovávat informace o vztazích mezi objekty, které jedinec (aktuálně) vnímá. Tato inteligence je vrozená, nezávislá na výchově, kultuře, vzdělání atd.

PP I Archetypy a Nekonečný příběh

Záměrem této práce je objasnění pojmu Archetyp používaného v analytické psychologii Carla Gustava Junga. V první části se pokusíme načrtnout strukturu psychiky, seznámíme se základními pojmy analytické psychologie jako je individuace a kolektivní nevědomí. Pokusíme se základní archetypy ukázat ve vzájemných souvztažnostech a poté je jeden po druhém probereme podrobněji. Pro plastičtější popis se budeme odkazovat k příkladům ze světa umění.

Motto: "Co může člověka učinit vidoucím, to ho oslepuje, a co může vytvářet něco nového, to se stává zkázou."

Záměrem druhé části je seznámit čtenáře s obsahem Nekonečného příběhu, který můžeme číst jako nádherné podobenství o procesu individuace ale také jako varování, co by se mohlo stát, kdybychom ztratili schopnost vytvářet vlastní vize. To už se v masovém měřítku děje prostřednictvím reklamy, televize, filmů a počítačových her, které z malých i velkých dětí vytvářejí pouhé pasivní příjemce vizí někoho jiného a vychovávají z nich bytosti potenciálně závislé a lehko ovladatelné. Tento trend je v Nekonečném příběhu symbolizován Nicotou: nemocí, která postihla svět lidí i svět Fantázie. Hrdinou, který tento trend může pomoci zvrátit, je každý malý i velký čtenář, jehož oči a srdce jsou otevřené. Bez schopnosti vytvářet vize by nebyl možné dospět k žádnému vědeckému objevu ani uměleckému dílu; stejnou silou v podobě ideologií a fiktivních mediálních obrazů je však možné uvádět do pohybu celé národy a masy lidí, kteří o schopnost vytvářet své vlastní vize přišli. Kniha je hlubokou poklonou této nádherné kvalitě lidské mysli, kterou nazýváme fantazie.

Vědomí, teorie memů a její konsekvence

Písemná Práce I (obecná psychologie)

Otazky z obecky

Matně si vzpomínám, že někdo poptával otázky z obecky. Našla jsem je - dával nám je na začátku zimního semestru.

Historie výzkumu emocí

neco malo o vyzkumu emoci od Jamese po Arnoldovou

Soubory: