Písemná práce I

Kognitivní procesy a konekcionismus

Přátelé, dávám vám k dispozici PPI, kde je popsán vývoj kognitivní psychologie, popis kognitivní vědy, konekcionismu a umělé inteligence. K jednotlivým kognitivním procesům jsem se snažila najít analogii v uměle vytvořených systémech, v závěru jsem se snažila popsat oný rozdíl mezi živou a neživou hmotou, mezi lidskou a umělou inteligencí. Dr. Uhlář říkal, že se mi to hodí ke státnicím, tak bych ráda přenesla mi na nám. Přeji všem úspěšné zkoušky.