Propedeutika

Výzkum "Souvisí preference barev s typem osobnosti?"

Jak jsme všichni slíbili, zveřejňujeme naší práci na propedeutiku. Doufám, že další budou záhy následovat, jsem na ně zvědavá!

DOTAZNÍK na téma "Volba povolání", pro muže a ženy ve věku 20 - 35 let

Ahojky milí spolužáci! Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Volba povolání". Pokud to bude možné, přepošlete jej prosím svým známým, kamarádům, partnerům..Podmínkou je věk 20 - 35 let. Dotazník naleznete na odkazu: http://labts.troja.mff.cuni.cz/~vodrj5am/dotaznik/dotaznik.html PROSÍME, vyplňujte bez háčků, čárek..:-)
(Tento výzkum je určen na vědecko-výzkumnou propedeutiku). Moc nám tím pomůžete. Děkujeme!! Katka a Hanka :-)

Studie machiavelismu

Seminárka na propedeutiku.

Anotace:

Práce se zabývá machiavellismem. Představuje život a dílo Niccola Machiavelliho a machiavellismus jako osobnostní rys, tedy rys osob manipulujících svým okolím, s nedostatkem morálky a citů. Dále představuje práci Richarda Christieho z roku 1970, na jejímž základě vznikla interpretace vlastností machiavelistické osobnosti. Empirická studie, provedená zejména mezi studenty různých fakult UK srovnává míru machiavelismu studentů různých fakult a vývoj této škály v závislosti na délce studia. Přináší zjištění o klesající úrovni machiavellismu u studentů Právnícké fakulty UK.

Tabulka s konkrétními výsledky je na http://vyzkum.propsychology.cz

E-maily s výsledky byly rozeslány všem, kteří uvedli e-mail adresu.

Soubory: 

Požadavky

Tohle říkali na té první hodině...

Soubory: