Knihy, Od učitelů, Seminárky, Vypracované otázky, Zápisky z přednášek, Odkazy

Hypotetický projekt na psychosociální intervenci

Ahoj všem,

po nějaké diskusi v našem řešitelském týmu jsme se rozhodli zveřejnit náš hypotetický projekt na psychosociální intervenci. Pod dojmem dnešní přednášky z ekonomické psychologie se tedy chováme velmi iracionálně, protože si nejsme vědomi společných ani blízkých genů, kolujících mezi spolužáky ;-) a tak tento altruistický akt je z pohledu evoluční psychologie nesmyslný :-)

Doporučování knih

garant: Lukáš Legner
tým: Andrea
mail: lukas.legner@seznam.cz

Pokrok: Mluvil jsem s Janou Matějkovou. Vzešly z toho 2 nápady:

1. Chceme (studenti i Jana), aby byly reference na knihy na internetu. Dohodli jsme se, že se pokusíme propojit tyto recenze s Alephem. Chceme využít dvě aplikace:

* http://pelican.is.cuni.cz/ - tam by měly být recenze ke knihám z knihovny. (A to bude stát dost peněz)
* http://kpsarch.ff.cuni.cz/deliciouslibrary/ - tento program využít na recenzování "top" knížek i mimo knihovnu. (Na stránkách je pouze demo verze). (A to je celkem levné) Tento program si stahuje recenze z Amazoonu + je možnost vlastní recenzí. + Má to ještě pár vychytávek, ale i omezení.

2. Ústní doporučování knih by bylo fajn navázat na knihovnu. Jana je pro, ale obsah je na nás, studentech.

Další postup: Ve středu na schůzce dohodneme termín a lidi, co by mohli něco představit.

Souhrná prezentace z KBT 2010

Prezentace, ve které Šípek shrnul, co jsme dělali v KBT v zimním semestru 2010/2011.

Soubory: 

kostra profesiogramu

Jenom ta kostra mi trvala dvě hodiny, tak se o ní mileráda podělím, protože tohle je furt stejný :-)
Návod na použití:
1. Needitujte Obsah - změní se sám poté, co případně přepíšete název kapitoly a poté dáte "update field", to samé platí i pro číslo stránky
2. Normální text se vpisuje poté, co dáte enter za příslušným nadpisem
3. Stránkování se počítá od Obsahu, takže první dva listy (Titulní strana a Prohlášení) doporučuji vytvořit v jiném dokumentu
4. Zeditujte Header na zvolenou profesi
5. Pokud chcete změnit styl písma, potom zvole v menu "Format/ Style", kde v okýnku "Styles" vyberete příslušný styl a zvolíte "Modify..." - zde zaškrtnete (zkontrolujete zaškrtnutí) pole "Automaticaly modify". Poté "OK" --> "Apply". Styl příslušného nadpisu můžete od této chvíle měnit přímo v dokumentu a tato změna bude mít vliv na celý dokument. Nicméně doporučuji pro nadpisy používat písmo bezpatkové (např. zde použitý Arial bold) a pro text odstavců naopak písmo patkové (např. zde použitý Times New Roman).
6. Číslování kapitol není automatické - většinou to nadělá víc škody než užitku - tak dejte při přečíslovávání pozor na čísla následujících kapitol
7. Podkapitoly kapitoly 5. (zde zvláště 5.2 a 5.3) jsou specifické pro každý profesiogram
8. Jako finalizaci doporučuju zkontrolovat, že každá položka Obsahu je aktualizovná (viz bod 1)

Celý jsem to "obšlehla" a tímto velmi děkuji Kristýně za inspiraci :-)

Soubory: 

Lidi podle otázek

I včetně kousku osobnosti - to je ta poslední strana.

Soubory: 

Konflikty - seminárka na soc. psy.

Obsažnější zpracované otázky k postupkám stažené z psypropsy

Našla jsem je v sekci státnice a fakt se zdá, že je tam toho dostatek ke každé otázce z těch našich pětadvaceti