Knihy, Od učitelů, Seminárky, Vypracované otázky, Zápisky z přednášek, Odkazy

SPSS - neparametrické testy

Prezentace na SPSS - neparametrické testy (Lamie a já)

Alzeimer

Tohle jsou papíry od té paní doktorky z Alzheimerovy společnosti. Pardon za zpoždění..

Výzkum "Souvisí preference barev s typem osobnosti?"

Jak jsme všichni slíbili, zveřejňujeme naší práci na propedeutiku. Doufám, že další budou záhy následovat, jsem na ně zvědavá!

Studie machiavelismu

Seminárka na propedeutiku.

Anotace:

Práce se zabývá machiavellismem. Představuje život a dílo Niccola Machiavelliho a machiavellismus jako osobnostní rys, tedy rys osob manipulujících svým okolím, s nedostatkem morálky a citů. Dále představuje práci Richarda Christieho z roku 1970, na jejímž základě vznikla interpretace vlastností machiavelistické osobnosti. Empirická studie, provedená zejména mezi studenty různých fakult UK srovnává míru machiavelismu studentů různých fakult a vývoj této škály v závislosti na délce studia. Přináší zjištění o klesající úrovni machiavellismu u studentů Právnícké fakulty UK.

Tabulka s konkrétními výsledky je na http://vyzkum.propsychology.cz

E-maily s výsledky byly rozeslány všem, kteří uvedli e-mail adresu.

Soubory: 

Síla testu

Trochu jsem si hrála :-)A za případné chyby se samozřejmě předem omlouvám - kdyby něco, tak mi to PLS napište do komentáře. Děkuji :-)

Soubory: 

Referáty na fyziologickou psychologii

Tak jsem psala Kulišťákovi a vytáhla z něj tu prezentaci s tématy referátů

MOZEK - Fyziologická psychologie

KUK,
posílám naši prezentaci týkající se MOZKU, tak se vám snad bude hodit.
Papapa
Týna

Jean Piaget

Trochu opožděně sem dávám svou prezentaci na vývojovku (z loňského semestru).

Soubory: 

zápisky anatomky pro Tomáše

Na žádost Tomáše sem přidávám svoje zápisky z minulýho semestru z anatomie. :)

Soubory: 

zdroje psychické deprivace

Tady zasílám slibované knihy a internetové linky na psyschické deprivace. Předem ale říkám, že Šulová bude chtít ke zkoušce zejména "Psychické deprivace v dětství" od Matějčka a Langmajera. To, že jsme tuhle knížku s Andrejem při referátu tolik prezentovali nebyla naše rozmařilost, ale dostali jsme nařízeno přímo od Šulové, abychom zařídili, že si ji všichni přečtete ;) Zdravím O. :)