Anatomie atd., Cizí jazyk, Dějiny psychologie, Dětská diagnostika, Etika, Filozofie, Fyziologická psychologie, Interakční výcvik, Kulturní antropologie, Mat-stat. metody, Metodologie, Neurofyziologie, Obecná psychologie, Ontogenetická psychologie, Pedagogická psychologie, Písemná práce I, Písemná práce II, Propedeutika, Přehled psychol. systémů, Psychologie osobnosti, Psychologie práce, Psychopatologie, Sociální psychologie, Srovnávací psychologie, Tělocvik, Úvod do studia, Výzkum, Základy pedagogiky, Základy sociologie

Výzkum k psychologické smlouvě

Výzkum psychologické smlouvy má teď samostatnou stránku, http://psychosmlouva.cz.

Psychologická smlouva

Milí spolužáci prvního ročníku,

ještě jednou děkuji za vlídné a milé přijetí ve výuce srovnávačky.

Pro ty, se kterými jsem se už viděl, zde shrnu, a pro ty, kteří na srovnávačce třeba nebyli, stručně popíšu, o co půjde. Téma mojí diplomky je "Psychologická smlouva - vývoj kariérních očekávání". Diplomová práce se bude zabývat vývojem kariérních očekávání u vysokoškolských studentů v průběhu jejich studia a v prvních letech praxe. Cílem práce je identifikovat významné elementy anticipační psychologické smlouvy, zmapovat naplnění těchto očekávání v prvních letech profesní dráhy a případně poskytnout studentům adekvátní doporučení. Tolik k zadání práce.

Plnění mého úkolu bude probíhat tak, že se sejdeme na dohodnutém místě, ještě jednou se seznámíme a  budeme si povídat o tématu. Na konci shrneme, co jsme si řekli a na co přišli. Tím se také seznámíte s kvalitativním - mapujícím výzkumem. Byl bych rád, aby to pro vás nebyla jen "účast na výzkumu", ale abyste si odnesli i nějakou praktickou zkušenost jako psychologové - proč jsem postupoval tak, jak jsem postupoval, jak se dále dá pracovat s výsledky apod. a na všechny otázky, pokudu budu vědět, vám odpovím.

Na váš společný mail vždycky pošlu zprávu o termínu konání setkání. Pokud budete chtít přijít, nejprve se zalogujete přes CAS (Centrální autentizační služba) úplně stejně, jako když se přihlašujete na Ebscohost a podobné zdroje. Vlevo v rámečku Přihlášení je řádek CAS login. Pak si kliknete na příslušnou pozvánku, dále kliknete na Přihlášky, potvrdíte a je hotovo. Pak už stačí jen přijít. Setkání bude trvat nejdéle dvě hodiny.

Kapacita každého setkání je nastavena na 10 lidí. Pokud je přihlášeno 10 lidí, další už se zapsat nemůže.

kostra profesiogramu

Jenom ta kostra mi trvala dvě hodiny, tak se o ní mileráda podělím, protože tohle je furt stejný :-)
Návod na použití:
1. Needitujte Obsah - změní se sám poté, co případně přepíšete název kapitoly a poté dáte "update field", to samé platí i pro číslo stránky
2. Normální text se vpisuje poté, co dáte enter za příslušným nadpisem
3. Stránkování se počítá od Obsahu, takže první dva listy (Titulní strana a Prohlášení) doporučuji vytvořit v jiném dokumentu
4. Zeditujte Header na zvolenou profesi
5. Pokud chcete změnit styl písma, potom zvole v menu "Format/ Style", kde v okýnku "Styles" vyberete příslušný styl a zvolíte "Modify..." - zde zaškrtnete (zkontrolujete zaškrtnutí) pole "Automaticaly modify". Poté "OK" --> "Apply". Styl příslušného nadpisu můžete od této chvíle měnit přímo v dokumentu a tato změna bude mít vliv na celý dokument. Nicméně doporučuji pro nadpisy používat písmo bezpatkové (např. zde použitý Arial bold) a pro text odstavců naopak písmo patkové (např. zde použitý Times New Roman).
6. Číslování kapitol není automatické - většinou to nadělá víc škody než užitku - tak dejte při přečíslovávání pozor na čísla následujících kapitol
7. Podkapitoly kapitoly 5. (zde zvláště 5.2 a 5.3) jsou specifické pro každý profesiogram
8. Jako finalizaci doporučuju zkontrolovat, že každá položka Obsahu je aktualizovná (viz bod 1)

Celý jsem to "obšlehla" a tímto velmi děkuji Kristýně za inspiraci :-)

Soubory: 

Systematizace v přehledné tabulce

Pro většinu už to není aktuální, ale teprve teď jsem tuhle tabulku opravila, abych ji mohla poslat dál. Je to systematizace stat. testů, kterou chce u zkoušky a v kombinaci s takovou tou tabulkou rozdělení parametrických a neparametrických testů (která tu byla někde v oběhu) se dají ty testy i docela pochopit (tedy spíš to kdy je použít)

Lidi podle otázek

I včetně kousku osobnosti - to je ta poslední strana.

Soubory: 

Konflikty - seminárka na soc. psy.

Obsažnější zpracované otázky k postupkám stažené z psypropsy

Našla jsem je v sekci státnice a fakt se zdá, že je tam toho dostatek ke každé otázce z těch našich pětadvaceti

Agrese a násilí - otázka č. 20 - sociální psychologie (PP II)

Nahrávám sem svou PP II, která se Slaměníkovi moc líbila, prej proto, ze má přesně vyložené teorie. To neříkám, abych se vytahovala :), ale třeba se Vám to bude hodit k postupkám nebo na něco...