Anatomie atd., Cizí jazyk, Dějiny psychologie, Dětská diagnostika, Etika, Filozofie, Fyziologická psychologie, Interakční výcvik, Kulturní antropologie, Mat-stat. metody, Metodologie, Neurofyziologie, Obecná psychologie, Ontogenetická psychologie, Pedagogická psychologie, Písemná práce I, Písemná práce II, Propedeutika, Přehled psychol. systémů, Psychologie osobnosti, Psychologie práce, Psychopatologie, Sociální psychologie, Srovnávací psychologie, Tělocvik, Úvod do studia, Výzkum, Základy pedagogiky, Základy sociologie

Školní úspěšnost

Tak přidávám taky svůj referát. Čerpala jsem z různých zdrojů, které tam ale nemám uvedeny, takže spíš jen pro zajímavost ;-)

Alzeimer

Tohle jsou papíry od té paní doktorky z Alzheimerovy společnosti. Pardon za zpoždění..

Výzkum "Souvisí preference barev s typem osobnosti?"

Jak jsme všichni slíbili, zveřejňujeme naší práci na propedeutiku. Doufám, že další budou záhy následovat, jsem na ně zvědavá!

DOTAZNÍK na téma "Volba povolání", pro muže a ženy ve věku 20 - 35 let

Ahojky milí spolužáci! Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Volba povolání". Pokud to bude možné, přepošlete jej prosím svým známým, kamarádům, partnerům..Podmínkou je věk 20 - 35 let. Dotazník naleznete na odkazu: http://labts.troja.mff.cuni.cz/~vodrj5am/dotaznik/dotaznik.html PROSÍME, vyplňujte bez háčků, čárek..:-)
(Tento výzkum je určen na vědecko-výzkumnou propedeutiku). Moc nám tím pomůžete. Děkujeme!! Katka a Hanka :-)

Studie machiavelismu

Seminárka na propedeutiku.

Anotace:

Práce se zabývá machiavellismem. Představuje život a dílo Niccola Machiavelliho a machiavellismus jako osobnostní rys, tedy rys osob manipulujících svým okolím, s nedostatkem morálky a citů. Dále představuje práci Richarda Christieho z roku 1970, na jejímž základě vznikla interpretace vlastností machiavelistické osobnosti. Empirická studie, provedená zejména mezi studenty různých fakult UK srovnává míru machiavelismu studentů různých fakult a vývoj této škály v závislosti na délce studia. Přináší zjištění o klesající úrovni machiavellismu u studentů Právnícké fakulty UK.

Tabulka s konkrétními výsledky je na http://vyzkum.propsychology.cz

E-maily s výsledky byly rozeslány všem, kteří uvedli e-mail adresu.

Soubory: 

Síla testu

Trochu jsem si hrála :-)A za případné chyby se samozřejmě předem omlouvám - kdyby něco, tak mi to PLS napište do komentáře. Děkuji :-)

Soubory: 

Náhradní rodinná péče

Tady je referát a ta prezentace.

Náhradní rodinná péče

Dávám sem výpisky z knížky od Matějčka - NRP. Ještě přidám referát a powerpointovou prezentaci, tam jsou grafy.

Optické klamy a iluze - prezentace z 27. března 2008

Tu jsou ty magické obrázky.

Soubory: 

Referáty na fyziologickou psychologii

Tak jsem psala Kulišťákovi a vytáhla z něj tu prezentaci s tématy referátů